• Reklamacje

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

ADRES DO REKLAMACJI

Anna Tomczykowska
Nizinna 29/4
04-386 Warszawa 
 

W przypadku wystąpienia wady towaru zgłoszonej przez Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę, w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

W sytuacji wystąpienia wady Kupujący może złożyć reklamację i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) usunięcia wady;

c) oświadczenia o obniżeniu ceny;

d) oświadczenia o odstąpieniu od umowy - przy wadzie istotnej.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych z wyjątkiem producentów, którzy zaznaczają dłuższy okres reklamacyjny (maksymalnie 21 dni roboczych) o czym informujemy Kupującego w momencie składania reklamacji.

Kupujący zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy, reklamowaną przesyłkę na adres: Anna Tomczykowska,  ul.  Nizinna 29/4,  04-386 Warszawa, oraz ponosi wszelkie koszty związane z wysyłką reklamowanego towaru. Po rozpatrzeniu reklamacji, koszt zareklamowanych artykułów zostanie Kupującemu zwrócony łącznie z kosztem przesyłki do nas.  

W przypadku wysłania reklamacji na inny adres bądź wysłania jej bez wcześniejszej informacji mailowej lub telefonicznej, czas jej rozpatrzenia znacznie się wydłuży.

W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny!

E-mail - sklep@planetasmyka.pl

Telefon -  666-386-616